Axiell WeLib Ideas

Welib bör visa antal böcker som registrerats, inte antal titlar som registrerats

.Welib visar antal titlar istället för antal faktiska exemplar, vilket är missvisande. Det är nu omöjligt att veta hur många böcker som faktiskt finns i biblioteket. Det är i statistiksammanhang intressant att kunna se antal titlar, men det måste gå att se antal böcker också. Annars går det t.ex. inte att fylla i statistiken som Kungliga biblioteket begär in.

 • Guest
 • Oct 9 2019
 • Planned
 • Attach files
 • Jenny Öhman commented
  13 Feb, 2023 01:02pm

  Ingen ny information gällande detta önskemål? Vi önskar också att kunna få fram antal exemplar i biblioteket.

 • Susanne Randelhoff commented
  10 Mar, 2022 01:27pm

  När kommer denna funktion till statistikmodulen?

 • Martina Lundström Axiell commented
  25 Jan, 2021 10:12am

  Rapporter med statistik över antal exemplar mm behöver läggas till. Detta finns i vår utvecklingsplan för 2021.

 • Birgitta Blixt commented
  18 Jan, 2021 12:57pm

  Sitter nu med KB-statistik och får inte fram uppgifter som behövs, bl.a. totala antalet böcker (ej antal titlar), skulle behöva veta totalt antal exemplar

 • Hanna Forsell commented
  8 Dec, 2020 10:39am

  Hej, jag undrar var i statistiken jag hittar antal exemplar? De siffror jag ser i statistikmodulen anger antal titlar. Som frågeställaren skriver är det intressant att veta hur många fysiska exemplar som finns, t.ex. för KBs statistik, för att kunna beräkna behov av hyllmeter och inte minst som "fun-fact" för eleverna.

 • Guest commented
  12 Nov, 2019 08:24am

  Tycker också att det vore bra att veta exemplar. Har ju registrerat betydligt fler böcker än det ser ut att vara.

 • Martina Lundström Axiell commented
  10 Oct, 2019 08:54am

  Filtren visar antal titlar, ej exemplar.

  Detta önskemål kommer att visas i statistiken.