Axiell WeLib Ideas

Google Dokument "Sök i WeLib" tillägg

Eftersom flertalet av alla kommuner använder G Suite for Education vore det bra om elever och lärare kan nå WeLib därifrån. Förslaget innebär att man installerar ett tillägg (eller får det centralt distribuerat) där man direkt ifrån Google Dokument kan utföra sökningar. Genom att högerklickar på ord i texten och välja "Sök i WeLib" görs en sökning som presenteras enligt bilaga. Vidare utveckling vore att man även kan välja fysisk eller digital media.

 

  • Fredrik Selarp
  • Mar 29 2019
  • Future consideration
  • Attach files