Axiell WeLib Ideas

En app som skannar boketikett vid utlåning

En App som elever kan ha i sin mobil och som kan skanna boketiketter vid utlåning vore till mycket stor hjälp i skolbiblioteken. Idag har eleverna sitt skolbibliotek med Welib med sig 24/7 och det är via sitt egna digitala verktyg de ofta söker och lånar. Men att klicka i alla siffror på etiketten manuellt försvårar och bibliotekets skannrar räcker inte till. En Skanner App kopplat till sitt egna lånekonto hade gjort skolbiblioteket än mera tillgängligt och förenklat utlåningen betydligt.

 • christina Johansson
 • Feb 28 2020
 • Future consideration
 • Attach files
 • Martina Lundström Axiell commented
  1 Feb, 2022 08:36am

  Hej!
  Axiell kommer att lansera en app för självservice till Quria under 2022.

  Appen finns redan för finsk marknad och Axiell har genom förvärv av Enisoft fått teknik och medarbetare som arbetar med utveckling av appen: https://www.axiell.com/se/blogg/axiell-koper-enisoft-och-utokar-portfoljen-med-biblioteksapp/

  Skolor som har Quria ihop med WeLib kommer att kunna erbjudas denna funktion.

  Hälsningar
  Martina