Axiell WeLib Ideas

Nyinkommet speglar endast titlar som är nyinlagda i kommunen, inte på skolbiblioteket

När skolbibliotekspersonal lägger in nya böcker kommer dessa med i nyinkommet på startsidan endast om de inte tidigare finns på något annat skolbibliotek i kommunen. Det innebär att en del av de nyinkomna titlarna på skolbiblioteket inte kommer att visas, trots att det just kanske är de populära böckerna man vill kunna locka med (men detta går ej nu eftersom de är populära även på andra bibliotek och därmed lagts in där också)

 • Guest
 • Feb 13 2020
 • Planned
 • Attach files
 • Admin
  Bodil Marin commented
  22 Apr 09:14am

  Detta kommer att lösas för Quria+WeLib när vi får möjlighet att skapa dynamiska listor i Quria för nyheter. De dynamiska listorna från Quria kan sedan läggas på startsidan i WeLib och därigenom visa upp senaste nytt från bibliotekssystemet.