Axiell WeLib Ideas

samlingar - sortering

Det skulle vara bra om man som skapare kan välja i vilken ordning tillagda resurser i en samling ska visas. T.ex. genom drag-and-drop.

 • Susanne Randelhoff
 • Jan 31 2019
 • Future consideration
 • Attach files
 • Hanna Forsell commented
  4 Jun, 2019 11:01am

  För att öka användarvänligheten skulle jag även önska att det gick att lägga till rubriker i en samling, till exempel skönlitteratur, facklitteratur, lättläst, tryckta resurser, elektroniska resurser etc. Vore även bra om bokens signum visades direkt på startsidan tillsamans med titel och författare. 

 • Martina Lundström Axiell commented
  1 Feb, 2019 07:08am

  Detta är ett önskemål som kommit upp tidigare. Detta är inte inplanerat under våren 2019 men det kan bli aktuellt senare.