Axiell WeLib Ideas

Sökningarna behöver vara intuitiva och trunkerbara

Det måste gå att göra sökningarna intuitiva, dvs att jags söker på skolbibl... och då får förslag på skolbibliotekarie, skolbibliotek, skolbiblioteks etc. 
Trunkering önskas Häst* (med trunkering) skulle ge alla titlar som innehåller ord som innehåller olika ordkombinationer med häst

  • Guest
  • Jan 14 2019
  • Already exists
  • Attach files
  • Martina Lundström Axiell commented
    13 Sep, 2019 10:09am

    Detta är den idé som fått flest gilla-markeringar. Sökningar i WeLib är gjorda för att vara trunkerbara och intuitiva. Men det är alltid intressant att diskutera hur en intuitiv sökning bör gå till. Använd gärna kommentarsfältet här om du har synpunkter på hur en intuitiv sökning borde göras.