Axiell WeLib Ideas

Visuellt stöd i WeLibs självbetjäningsmodul

Vi borde lägga in visuellt stöd i WeLibs självbetjäningsmodul (tidigare Welibs lånekiosk).

Alla kan inte läsa text, så visuellt stöd ökar möjligheten för alla att använda sig av självbetjäningsmodulen.

Detta borde vara en inställning, så att man kan välja till visuellt stöd för den enskilda skolan.

  • Bodil Marin
  • Apr 5 2022
  • Future consideration
  • Attach files
  • Linda Plarsson commented
    5 Aug, 2022 09:31am

    ...och att det inte är ett tillval som man betalar extra för utan en tjänst som följer med från början. Tillgänglighet.