Axiell WeLib Ideas

Ladda upp lärarhandledningar i WeLib

Vi behöver ett enkelt sätt att ladda upp lärarhandledningar i WeLib, kopplade till den resurs som handledningen tillhör.

Förslag: utgå från katalogposten och kopiera funktionaliteten som redan finns för recensioner. Skillnaden är att för lärarhandledningar måste man även kunna ladda upp filer, vilket man inte kan för recensioner.

Lärarhandledning hamnar sedan under rubrik "Egna resurser", precis som recensioner.

OBS! Detta val ska endast vara valbart för rollerna Lärare och Bibliotekarie.

  • Bodil Marin
  • Apr 5 2022
  • Under investigation
  • Attach files