Axiell WeLib Ideas

Søkefasett: Utgivelsesår/Årstall bør kunne søkes som spenn, ikke som enkeltår

Svært få lånere vet eksakt hvilket år en publikasjon er utgitt. Når man ikke kan søke på spenn, ikke oppgi flere årstall, ikke trunkere, er denne fasetten per nå ikke egnet. Søk som spenn bør tilbys i Welib på lik linje med andre LMS

Bibliofil

Deichman

BIBSYS

Quria

  • Torunn Aas
  • Dec 10 2021
  • Future consideration
  • Attach files