Axiell WeLib Ideas

Önskar ikon för att gallra exemplar i vyn för träfflista i hantera lån

Jag vill kunna gallra förkomna exemplar på ett enklare och snabbare sätt. Nu behöver jag göra såhär:

1. Ta fram lista över ej återlämnade böcker under Hantera lån
2. Skapa en Excellfil
3. Kopiera en streckkod från Excellfilen
4. Gå till Administrera biblioteket
5. Klistra in streckkoden i Sök på streckkod
6. Återlämna exemplaret (då finns det fortfarande ingen gallraikon)
7.Klicka på Redigera (då finns det fortfarande ingen gallraikon)
8. Backa till föregående sida via webbläsaren. Då syns det en knapp som heter "Radera" och jag kan gallra den förkomna boken.

För att gallra nästa bok behöver jag gå tillbaka till punkt nr. 3.

Alternativt att jag skapar en Excellfil, återlämnar alla böcker på listan i snabbvalet i Welib och sedan söker fram streckkod för streckkod i Administrera biblioteket.

Förslagsvis borde det finnas en raderaikon i listan över ej återlämnade böcker bredvid ikonerna för förläng lånetid, återlämna manuellt och skicka påminnelse. Man borde inte behöva exportera informationen till en Excellfil för att kunna radera en förkommen bok.

  • Åsa Lundholm
  • Nov 19 2021
  • Future consideration
  • Attach files