Axiell WeLib Ideas

Hantera lån, ta ut listor på gamla klasser eller låntagare med ändrade namn

Lånen registreras på det namn och klass som gäller vid lånetillfället, om låntagare byter klass, skola eller namn så är gamla lån inte sökbara i hantera lån. Du måste veta vad eleven hette vid utlåningstillfället. Detta blir mycket problematiskt i en organisation där låtagare flyttar och eller byter namn.

I bifogade bilder har vi bytt namn på en låntagare från A229 till A256

Under ”hantera lån” så ligger de registrerade på A229

Om jag däremot kollar på en katalogpost så står det utlånad till A256, se bild 1

Jag lånade ut en bok på rummet för att testa och då ser jag alla gamla lån där på A256 (även de som gjordes på A229), se bild 2

Men under hantera lån ser jag bara den nya boken på A256, se bild 3

Se även supportärende

Reference:https://customer.hornbill.com/axiell/servicemanager/request/view/IN00104356.

 • Cajsa Gustafsson
 • Aug 27 2021
 • Under investigation
 • Attach files
 • Cajsa Gustafsson commented
  6 Apr, 2022 09:02am

  Hej

  Jag vill trycka på och lyfta denna frågan igen. Har nu suttit i en timme och exporterat, sorterat och tagit fram aktuella lån på 4 klasser. Det är inte rimligt att den klass som eleven tillhörde när lånet gjordes är det som visas i Hantera lån. Vi måste kunna få ut lånelistor över aktuella klasser.

  Jag vill också lägga till en fil som visar hur rörigt det blir om ett utlånat exemplar byter ägande enhet. På exemplarbilden tillhör boken den nya enheten men i Hantera lån ser boken ut att fortfarande tillhöra den nya enheten.