Axiell WeLib Ideas

I lånekiosken borde markören automatiskt hamna på Scanna streckkod efter att man sett sina lån

När eleverna loggat in för att låna vill de ofta se sina lån. När de gjort det vill de kanske scanna sin bok som de ska låna, de scannar och scannern säger blipp och de går glatt därifrån. Men lånet har inte blivit registrerat, för att de inte satt fingret i rutan Scanna streckkod. Det vore bättre om markören hamnade i rutan automatiskt.

  • Sara Victorin
  • May 21 2021
  • Already exists
  • Attach files