Axiell WeLib Ideas

Svårt för eleverna att se om boken finns inne eller ej

Eleverna har ofta svårt att förstå om boken finns inne eller ej när de söker i welib. Först är det jättekrångligt att man måste klicka på titeln, att man inte ser direkt i träfflistan. Sedan är texten ”Exemplar tillgängliga: 0" för krånglig. De yngre barnen vet inte vad ordet tillgänglig betyder. Det vore lättare om det stod ”Utlånad” direkt, gärna med röda feta bokstäver. Och "Inne" , med gröna bokstäver.

 • Sara Victorin
 • Mar 14 2021
 • Future consideration
 • Attach files
 • Martina Lundström Axiell commented
  30 Aug, 2021 10:16am

  Detta är ett intressant önskemål. Vår UX-avdelning kommer att titta närmare på detta och kanske är det något som vi kommer göra under 2022.


  Hälsningar

  Martina