Axiell WeLib Ideas

Svårt för eleverna att se om boken finns inne eller ej

Eleverna har ofta svårt att förstå om boken finns inne eller ej när de söker i welib. Först är det jättekrångligt att man måste klicka på titeln, att man inte ser direkt i träfflistan. Sedan är texten ”Exemplar tillgängliga: 0" för krånglig. De yngre barnen vet inte vad ordet tillgänglig betyder. Det vore lättare om det stod ”Utlånad” direkt, gärna med röda feta bokstäver. Och "Inne" , med gröna bokstäver.

 • Sara Victorin
 • Mar 14 2021
 • Future consideration
 • Attach files
 • Guest commented
  23 Jan 02:41pm

  Detta förslag känns väldigt viktigt för oss på Boklådan. Som det är nu är det alldeles för krångligt och tidskrävande för lärare att se vilka boklådor som finns inne. Hur har det gått med förslaget? Har ni någon planerad förbättringsåtgärd som skulle kunna öka tydligheten gällande att enkelt kunna se vilka böcker/boklådor som finns inne?

 • Martina Lundström Axiell commented
  30 Aug, 2021 10:16am

  Detta är ett intressant önskemål. Vår UX-avdelning kommer att titta närmare på detta och kanske är det något som vi kommer göra under 2022.


  Hälsningar

  Martina