Axiell WeLib Ideas

I katalogposten bör låntagarens namn vara klickbart

I katalogposten kan man se vilka elever som lånat exemplaren. Elevernas namn är gröna och understrukna som om det vore länkar, men när man klickar på dem händer ingenting. Det vore bra om länkarna fungerade, så att man kom till elevens övriga lån. Om man ser att en elev har en sen bok vill man gärna se de andra lånen också.

 • Sara Victorin
 • Mar 14 2021
 • Future consideration
 • Attach files
 • Martina Lundström Axiell commented
  30 Aug, 2021 10:14am

  Detta önskemål kommer inte att prioriteras hösten 2021.

  Sök på elevens namn för att se samtliga lån för en elev.


  Hälsningar

  Martina