Axiell WeLib Ideas

Fakturor i Welib

En funktion för fakturering i systemet, där man kan skriva ut fakturor i terminsslutet över utestående lån som gått ut.

Det skulle då bland annat behöva finnas med adress och möjlighet att välja "till målsmans för" om eleven är under 18.

  • Maria Axelsson
  • Feb 22 2021
  • Future consideration
  • Attach files
  • Sara Victorin commented
    14 Mar, 2021 05:53pm

    Ja det vore bra, så man ser direkt i Welib vilka man skickat faktura till och när. Nu måste man ha ett separat system och det tar extra tid. Risken är att man inte hinner skicka faktura vilket medför ökat svinn och ökade kostnader. Möjlighet borde finnas att både skicka många fakturor samtidigt, klassvis eller en i taget med möjlighet att redigera innehållet.