Axiell WeLib Ideas

Lägg till knappen glömt lösenord

Autogenerera nytt lösenord när man glömt det

  • Guest
  • Feb 10 2021
  • Already exists
  • Attach files
  • Martina Lundström Axiell commented
    5 Mar, 2021 02:52pm

    Detta är en funktion som finns att beställa via vår support. Det är dock inte möjligt att använda sig av "glömt lösenord" i en installation som har SSO via t ex Skolfederation.