Axiell WeLib Ideas

Förbättrad statistikfunktion

Jag efterfrågar en förbättrad statistikfunktion. Politiker, förvaltningsledning och rektorer har bett mig ta fram siffor som Welib inte kan tillhandahålla. Likaså kan man inte ta fram relevant information för den statistik som ska levereras till KB.

Dessa funktioner är viktigast:
- Kunna skilja mellan utlån i skolbiblioteket och utlån av läromedel.
- Kunna få en konkret siffra för utlåning mellan två valda datum.
- Kunna få en konkret siffra för utlåning per årskurs.

Som det är nu måste man sitta och räkna själv för att sortera bort de titlar som är läromedel och det är extremt tidsödande och inte tillförlitligt. Det är också flera staplar och diagram som är helt onödiga. Som att antalet av olika resurser åskådliggörs på olika sätt. Topplistan är ju också irrelevant när man inte kan skilja på läromedelsutlån och biblioteksutlån. Staplarna över utlån är lite intressanta men det är frustrerande att man själv måste räkna ihop staplarna för att få fram summan på utlånen. Funktionen "expanderat" känns också onödig.

 • Åsa Lundholm
 • Jan 22 2021
 • Planned
 • Attach files
 • Emilie Djerbi Nordh commented
  8 Jun, 2021 12:16pm

  Jag håller helt med Åsa. Planera i samråd med KB så att vi kan få fram relevant statistik i årliga KB-insamlingen.

 • Martina Lundström Axiell commented
  22 Mar, 2021 10:20am

  Vi har fått detta önskemål från flera håll. Planering pågår, statistikmodulen i fristående welib kommer att förbättras.

 • Sara Victorin commented
  7 Mar, 2021 05:34pm

  Håller helt med! Även antal lån per placering är viktigt. Rubriken Åldersgrupp förstår jag ingenting av. Vad visar den? Den verkar visa helt random siffror. Är det något jag ska ställa in?

 • Åsa Lundholm commented
  22 Jan, 2021 03:54pm

  Håller helt med Sofia. All statistik som är relevant i det systematiska kvalitetsarbetet är viktig.

 • Guest commented
  22 Jan, 2021 02:42pm

  Instämmer. Jag önskar också kunna se statistik för årskurser och gärna på klassnivå - t.ex. att kunna se att "elever i åk 5 har lånat så många böcker jämfört med elever i åk 6 eller elever i 5A har lånat så många böcker jämfört med elever i 5B" - för att kunna synliggöra att ytterligare läsfrämjande insatser krävs eller visa på koppling mellan läsande och måluppfyllelse