Axiell WeLib Ideas

Kunna se hur många gånger en elev har lånat om en bok

Hej jag jobbar på en grundskola och jag brukar låta eleverna låna om böcker 1 gång men jag skulle vilja ha en funktion där det går att se hur många gånger en elev har fått låna om. Det nu varande systemet där man kan se vilket datum eleven lånat lite krångligt  när man har många elever som låna vid olika tidpunkter. 

 • Hanna Tingborn
 • Sep 18 2019
 • Future consideration
 • Attach files
 • Guest commented
  22 Oct, 2019 12:05pm

  Hanna, jag har önskat den funktionen i ett annat inlägg. rösta gärna

 • Hanna Forsell commented
  22 Oct, 2019 12:03pm

  Här önskar vi en funktion där det går att välja max antal möjliga omlån. T.ex. låntagaren kan låna om två gånger, därefter spärras materialet för fler omlån.