Axiell WeLib Ideas

Begränsning av antal lån per låntagare

Vi önskar kunna begränsa antalet lån per elev och för särskolelever, i samråd med deras lärare. Vi önskar alltså olika lånebegränsningar för olika typer av elever, vid behov. Dessa lån ska kunna vara olika för olika skolor i vårt system.

  • Guest
  • Sep 16 2019
  • Future consideration
  • Attach files
  • Hanna Tingborn commented
    18 Sep, 2019 11:54am

    Tycker att det är en bra ide då elever ofta vill låna många böcker och ibland hinner jag inte kolla om dom redan har flera lån.